Saturday, March 03, 2012

خاتمی تریاک قاطی دار بود - هادی خرسندی


خاتمی تریاک قاطی دار بود
خالصش کم ، قاطی اش بسیار بود

ملت خسته – خمار از انقلاب
دل به بستش بست و کردش انتخاب

آن اوائل بوی او مطلوب بود
لامروت جیرجیرش خوب بود

داشت لبخندی جوان و زن فریب
چون زغال خوب تأثیرش عجیب

در بساط منقل و آن دنگ و فنگ
یا همان قلفور و آب و سیخ و سنگ

هر خمار خسته جان ناامید
دل به او خوش کرده بود و میکشید

هی بچسبان بست و بست و بست و بست
تاجرش پیروز و مردم ورشکست

بست هایش هیچ گیرائی نداشت
نشئه دادن را توانائی نداشت

هرچه رفت آن پک زدنها پیشتر
شد عیان ناخالصی ها بیشتر

آن زغال گولزن هم از قضا
دود کرد و گند زد بر آن فضا

پک زدن ها راحتی حاصل نکرد
درد ، سرها را گرفت و ول نکرد

سینه هم کم کم ز سم آن مواد
گشت مسموم و به خس خس اوفتاد

چون حجاب افتاد از روی ریا
شد خمار افزون و نشئه کیمیا

هرکه بهر نشئه گشتن کرد سعی
در خماری ماند از کف داده رأی

***
گرم بود اما بساط رهبری
آتشش نارنج سینه کفتری

اکبری لم داده بر پشتی دوست
پسته را از بهر او میکند پوست

خاتمی در بزم آن عالیجناب
بود مال خالص و تریاک ناب

داشت آن ناخالصی ها بهر خلق
جنس اعلا بود بهر اهل دلق

با ادب ، چون خادم آن بارگاه
یا سناتور در حضور پادشاه.

خره خرده ، تکه تکه ، بست بست
بر سر وافور آن رهبر نشست

بوسه زد بر حقۀ آن حقه باز
دود شد از آتش او ؛ سرفراز

دود شد پیچید در وافور او
رفت تا اعماق وی ، جمهور او*
------------------------

Wednesday, December 17, 2008Nuova pagina 1


  


 Friday, April 21, 2006
طلیعه سپیده دمان

طلیعه سپیده دما ن
طلیعه سپیده دما ن
 style="TEXT-DECORATION: none"> href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Music/indexmusic.htm">
face="Arial" size=3 color="#FFFF00">
style="TEXT-DECORATION: none; font-weight:700">موسیقی

style="TEXT-DECORATION: none">شعر
style="TEXT-DECORATION: none" lang="fa"> href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Articles/SafhehTarikh.htm"> style="TEXT-DECORATION: none">
 تاریخ
color=#FFFF00>
color=#ffffff> href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Articles/SafhehTarikh.htm"> style="TEXT-DECORATION: none"> و ادبیاتcolor=#ffffff> color=#000080> href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Books/Ketabhayesite.htm"> style="TEXT-DECORATION: none">کتابخانه color=#000080> href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Books/Ketabhayesite.htm"> style="TEXT-DECORATION: none">
سایت
لینک ها


داستانhref="http://www.talieh-sepidedaman.com/Articles/Tanzha.htm">
style="TEXT-DECORATION: none">
طن
ز
مصاحبه

style="TEXT-DECORATION: none; font-weight:700">کتابخانه
face="Arial" color=#FFFF00 size=3>
lang=fa>
عمومی
style="TEXT-DECORATION: none">
lang=fa> href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Articles/Darbarehsite.htm">
style="TEXT-DECORATION: none; font-weight:700">
مواضع سایت

style="TEXT-DECORATION: none"> href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Articles/Safhearchive.htm"
target=_blank>
آرشیو مطالب
صفحه اصلی

style="TEXT-DECORATION: none; font-weight:700">


تماس
 
        

                                                                                               
                                
            


face="Arial" color=#008000 size=2> 
مسئول
سایت : دکترزری اصفهانی 

 
  


                                                                                                                     
1385 
جمعه 

اول اردیبهشت

                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                


 


شعر-داستان - طنزبامدادم


متن شعر و صدای شاعر


 طنز - عامل شکست مسلمانان دراندلس - و قصه
هویج


 
طنز -
مبارزات
نوروزی آقای سیاسی نژاد
نوشته حسین پویا


 
ندا شماره 18( ضمیمه فرهنگی  نشریه مجاهدروی عکس کلیک کنید


 


 


گیرم که سنگ مزار می شکنید ... با «

پیغام » شاملو چه می کنید!میـلاد مـختـوم

 
خموشانه 
عباس کیارس
ترا
به خاک نسپرده ایم
برای بامداد همه شاعران احمد شاملو
دکترزری اصفهانی


شاملـو شـاعـري جهـانـي

-

صحبت جمال
بامداد

با اسماعيل وفا يغمائي

شعر: برای مادر مجاهد ورداسبی                            
رحمان کریمی


کلاغ سياه و جناب روباه
 ستارلقایی


دشمنان خلق -

سروش آزادی


عقاب آبى  و پرواز زيبايش

-

ياداشتى بر


كنسرت
«
مرضيه
»
-
اسماعيل
وفا يغمائى

style="mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-weight: bold">
در گلوي تو چه خوش مي رقصد


style="FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: FA">
براي
بانوي شكوهمند  آواز و عشقstyle="mso-spacerun: yes"> 


style="FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: FA">
مرضيه


style="FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: FA">
از
دكتر زري اصفهاني
عاشقانه های میهنی
دکترزری
اصفهانی

شاملو قهرمان آزادی و جاودانه مرد شعر
امروز ایران است-


 ستارلقایی

طنز-مصاحبه زنده بی بی سی با ملا حسنی
حسین پویا


سحر خانوم
 سروش
آزادیآنان كه هنوز ايستاده اند
براي فيض مهدوي،حجت
زماني، وهمه منتظران
.

دريا هنرمند


بچه های ایران < دو روی یک سکه >سروش آزادی

ستار لقایی می نویسد:
مردِ کوتاه قدِ چاق تصحیح می شود
!

رند دموکرات
شعر طنز ازحسین پویا


داستان سرزمین مرا
شنیده اید؟         
میترا پورفرزانه
تا انتهای این سفر تلخ

بیاد مادر ورداسبی

دکترزری اصفهانی


 

خطابه خاكسپارى مادر ورداسپى*اسماعيل وفا
يغمائى

سایت اسماعیل وفا


 


   


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کاریکاتور-طرح ونقاشی -عکس- ویدئو کلیپگرامی
باد خاطره شهدای 30 فروردین1351سخنراني مسعود رجوي به مناسبت 30 فروردين سالگرد شهادت اولين گروه
از مركزيت مجاهدين


 کاریکاتور ( سرانجام رژیم !)


از کیا -
روی عکس کلیک کنید


خمیر
اتمی - سایت توفیق


روی عکس
کلیک کنید
عکس روز
از
شعارهای دانشجویان دانشگاه رجایی که درتحصن اند


طرح
فریاد از حمید رضا نبوی


روی عکس
کلیک کنیدصحبت با
استفا ن رجوی - تلویزیون سوئیس


ارسالی :
م. خوشبو
کلاس باله دخترکوچلو های عراقی- گروه باله پروانه
های رویایی- روی عکس کلیک کنیدطرح
سوگواری - حمیدرضا نبوی


روی عکس
کلیک کنیدسرازیری    -
 
سایت توفیق
سخنرانی خانم مریم رجوی در شورای اروپاویدیو کلیپ ارسالی.م.خوشبو


 فیلمی از سی ان ان راجع به ایران


ویدئو
کلیپ ارسالی : م. خوشبو


انیمشین
زیبای مادران - از حمید رضا نبوی


روی عکس کلیک
کنید

 
 
 

کوچلوی
کلمبیایی با میمونش( درکمپ پناهندگی درکلمبیا- روی عکس کلیک کنید


 دوکاریکاتور دیدنی

 
 

طرح
زندانی - ازحمیدرضا نبوی


روی عکس
کلیک کنید

 
 


 
 


وید ئو کلیپ- موزیک  

 


ترانه نگاه کن  با صدای
قدرت
type="audio/x-pn-realaudio-plugin"
controls="controlpanel"
width=160 height=21 autostart="False" loop="-1" align="right" >

  
صفحات جانبی سایت و لینک ها
 

 صفحه شهید حجت زمانی 


href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Marziehindex.htm">
style="TEXT-DECORATION: none">
بانوی آواز مرضیه
 


style="TEXT-DECORATION: none">

زری اصفهانی

 


style="TEXT-DECORATION: none">


گلکو

 
آدرس
های تماس با سازمانهای حقوق بشر
 

style="TEXT-DECORATION: none">ا
href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Esmailvafa.htm"> style="TEXT-DECORATION: none">سماعیل وفا
style="TEXT-DECORATION: none"> href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Esmailvafa.htm"> style="TEXT-DECORATION: none"> lang=en-us> lang=fa>یغمایی
 

href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Karimi.htm"> style="TEXT-DECORATION: none">رحمان
کریمی
 


href="http://yadname.blogspot.com/">
style="TEXT-DECORATION: none">بادبان
 


color=#ffff00> style="TEXT-DECORATION: none">رگبار
 

href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Masoumiindex.htm"> style="TEXT-DECORATION: none">دکتر
عبدالعلی معصومی
 
style="TEXT-DECORATION: none">توفیق

عقیلی
 


style="TEXT-DECORATION: none">

حمید اختر
 

href="http://www.talieh-sepidedaman.com/Hersini.htm"> style="TEXT-DECORATION: none">مهرداد
هرسینی 


color=#ffff00>
style="TEXT-DECORATION: none">بیژن
نیابتی
 
 


 

 

 


 


 


 


 


 


 


اخبار

روز-تحلیل سیاسی -
مصاحبه - مقاله


برای مشروح خبرها روی تیتر ها کلیک کنیدآرشیو
اخبار

 

 
از جمعه تا جمعه در ایران مهرداد
هرسینی


 اعضاى مركزيت مجاهدين
و 9 فدايى و مجاهد به‌خون‌خفته در تپه‌هاى ا
وين


 عکس هایی از شعارهای زنان مدافع حجاب دربرابر
مجلس


 

اطلاعیه
فعالان حقوق بشر راجع به  ولی الله فیض مهدوی


 


شیر آهن کوه مردا که توییبیانیه یکصد و
بیست نفر از شاعران ونویسندگان در اعتراض به بی حرمت شدن شاعرملی


 
گفتگوی حسین پویا و دکتر منشور وارسته در خصوص
دکترین
امنیتی رژیم و چشم انداز آینده
-قسمت
دوم


 

 
ا
ز
جمعه تا جمعه در ایران
مهرداد هرسینی


 ولی الله فیض مهدوی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بارديگر در

زندان مورد باز خواست قرار گرفت فرازهایی از زندگی روانشاد مادر ورداسبی

 


 مصاحبه سایت طلیعه سپیده دمان با گلکو دررابطه با وب لاگ

نویسی و پن لاگ


 


 
سه هفته ارتباط مستقیم بیژن نیابتی با رادیو طلوع


 


 


هفته اول:    
 قسمت
اول
-

قسمت دوم


هفته دوم:     
 قسمت
اول
-

قسمت دوم
      


هفته سوم:
     قسمت
اول
-

قسمت دوم 
   آرشیو
مصاحبه ها

   
آرشیومقاله
ها